Bruksområder

Siden den først ble introdusert i 2010, har Dry Deluge Testing blitt utført på sprinkleranlegg i hele Nordvest-Europa og Asia, både onshore og offshore. Det finnes ingen begrensninger for hvor stort anlegg vi kan teste. Faktisk, så er det største anlegget vi har testet lokalisert i Norge, og det hadde over 1000 dyser.

Eksempler:

Gass og oljeplattformer

Funksjonelle sprinkleranlegg er meget viktig på gassplattformer og -rigger. Årlige, obligatoriske tester blir vanligvis utført med sjøvann. Dette fører til mange problemer med korrosjon og marine vekster i anlegget. I arktiske forhold kan det også føre til frosne vannlommer hvor hele seksjoner risikerer å bli liggende ubeskyttet.

SIRON Dry Deluge Testing har vist seg å være den beste løsningen for flere av produksjonsplattformene offshore.

Offshore Transformatorstasjon

På en offshore transformatorstasjon er det vanligvis et transformatorsett og høyspenningsutstyr som må beskyttes av et brannvarslingsanlegg. Her kan det være direkte farlig å bruke sjøvann i testen. Vanlig praksis er da å la være å teste sprinkleranlegget, eller åpne skumsystemer på disse installasjonene.

SIRON Dry Deluge Testing eliminerer alle disse risikoene og farene som er involvert om man bruker den tradisjonelle metoden for våttesting. Nylige første tester har vist sin nytte ved en transformatorstasjon i Nordsjøen. Flere blokkerte dyser ble oppdaget, noe som gir et godt bevis på at disse ville vært en potensiell risiko i en eventuell negativ test.

Atomkraftverk

 Å teste et sprinkleranlegg på den tradisjonelle (våte) måten i et atomkraftverk er utfordrende siden vann og elektrisitet ikke “går sammen”.

Derfor, har SIRON Dry Deluge Testing vist seg å være en mer holdbar og effektiv testmetode. Dry Deluge Testing i atomkraftverk er en voksende industri, opprinnelig fra Storbritannia, hvor våre første tester ble utført.

Kjemiske Anlegg

Innenfor den kjemiske anleggsindustrien, skaper sprinklertesting med vann ytterligere problemer. Bortsett fra de kjente ulempene med våttesting, er det obligatoriske avbrekket, i produksjonsprosessen under testing, enda et hinder.

SIRON Dry Deluge Testing kan utføres i deler, slik at produksjonen kan fortsette og være i gang gjennom hele testprosessen. Fordi man unngår vanninntrengning i produksjonsutstyret, kan produksjonen fortsette mens man tester. Det er velkjent at en stans medfører betydelige kostnader, samt problemer ved en eventuelt restart. Disse problemene kan nå være eliminert.

Kontoratrium, Nyttebygg og Offentlige Bygg

Høythengende og utilgjengelige sprinklersystemer, for eksempel kontoratrium, eller andre steder hvor det finnes store folkemengder har vist seg svært vanskelig å teste ved bruk av vann. Intet kontor eller offentlig område er utformet med tanke på å bli oversvømt av store mengder vann.

For å kunne teste ved bruk av den tradisjonelle metoden, må møbler og kontorutstyr ryddes bort før testen kan utføres. Rengjøring innomhus og potensielle skader på møbler er grunner til at tester ganske enkelt ikke gjennomføres. SIRON Dry Deluge Testing er i disse tilfellene den mest effektive og sikreste testmetoden.

FPSO / FLNG

På et fartøy, enten i bevegelse eller stasjonært, slik som en FSPO eller FLNG vil en sprinklertest alltid skape avbrytelser i den vante arbeidsflyten. Fremfor alt så er og opprydning lensing av testvann både arbeidskrevende og tidkrevende på grunn av den begrensede plassen på fartøyet.

SIRON Dry Deluge Testing er et miljøvennlig alternativ til vanntesting, som også tar hensyn til at septiktanker på et skip har veldig begrenset kapasitet. Fordi det ikke brukes noe vann i en Dry Deluge Test, trenger man heller ikke samle det opp eller behandle det i etterkant.

Ferger og Roroskip

Brannanlegg for ferger bruker sjøvann til å slukke branner ved hjelp av en brannpumpe. I en reell nødssituasjon er det å bruke sjøvann en veldig effektiv og energisparende måte å slukke en brann på. Likevel: Det vil oppstå korrosjon i rørene, hvis man over tid velger å bruke sjøvann i den årlige våttesten av brannanlegget.

Korrosjonen bygger seg opp og vil flake seg, og dermed havne i brannvannets strømningsbane. Dette vil etter hvert skape blokkeringer i dysene og når korrosjonen blir ille nok, kan det forårsake permanente skader hele røranlegget i seg selv. Selv med skikkelig rengjøring og oppfyllelse av kravene for vedlikehold, vil saltvann føre til korrosjonsdannelse på fartøyets infrastruktur og dekk.

Ved å bruke damp istedet for saltvann på bare noen få av de årlige testene, kan man vesentlig øke fartstiden til et fartøy, utstyret ombord, og sprinkleranlegget ved å redusere spruten av korrosjonsdannende sjøvann, sa representantene.

Lignende anlegg, forklarte han, er allerede tatt i bruk på steder hvor man også har særskilte krav til brannvern, så som atomkraftverk, oljerigger, og andre avfallshåndterende og -raffinerende aktiviteter.

Siron Dry Deluge Testing (DDT) bruker en giftfri, miljøvennlig damp som blir pumpet gjennom systemet nedstrøms fra sprinklerhodet. Dette tar bort kravet om å bruke vann som testmiddel ved rutinetesting. Ved å implementere en DDT protokoll, kan hele brannanlegg testes. Fra sprinklerhodene, og helt til dysen som er lengst borte. DDT kan oppdage blokkerte eller delvis blokkerte ventiler, røropplegg, samt skadde dyser. DDT tilfredsstiller testkrav fremsatt av NFPA, NORSOK, og UK HSE, og har også blitt vurdert av en uavhengigtredje part, og klarert for bruk av Bureau Veritas.

Gruvedrift

I gruvedrift, er effektiv lensing av vann en nødvendighet, for både underjordiske og åpne gruver, for å kunne tilrettelegge for fortsatt drift. Vannet som siver inn i aksler og gallerier i større eller mindre grad avhengig av fjellets egenskaper og grunnvannets høyde, da det kan skape oversvømmelser om det ikke fjernes. Årlige, planlagte våttester blir derfor ikke alltid utført, slik at man ikke alltid vet om røropplegget og dysene i sprinkleranlegget er fri for blokkeringer, slik at de kan kontrollere en brann, og er i en klargjort tilstand.

Sikkerhet og pålitelighet er et viktig krav for at man skal kunne grav ut mineralressurser sikkert og problemfritt, spesielt under jorden. Kravene til hver enkelt løsning involvert er tilsvarende høy.

Siron Dry Deluge Testing (DDT) bruker en giftfri, miljøvennlig damp som blir pumpet gjennom systemet nedstrøms fra sprinklerhodet. Dette tar bort kravet om å bruke vann som testmiddel ved rutinetesting. Ved å implementere en DDT protokoll, kan hele brannanlegg testes. Fra sprinklerhodene, og helt til dysen som er lengst borte. DDT kan oppdage blokkerte eller delvis blokkerte ventiler, røropplegg, samt skadde dyser. DDT tilfredsstiller testkrav fremsatt av NFPA, NORSOK, og UK HSE, og har også blitt vurdert av en uavhengigtredje part, og klarert for bruk av Bureau Veritas.

Biltunneler

There are many car tunnels around the world that are protected by Fixed Fire Fighting Systems (FFFS). Over the years there have been many accidents involving road vehicles so more and more countries are choosing to protect their car tunnels with FFFS. As with any other fire protection systems these require regular testing and maintenance. Carrying out regular wet deluge testing in car tunnels is time consuming and can involve multiple personnel and the closure of the tunnel for a number of days. By carrying out SIRON Dry Deluge Testing the tunnel closure times can be reduced substantially and still verify that the systems and zones are in a fit for purpose condition.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time