SIRON Dry Deluge Testing

Flomsystemer, vannsprayanlegg, vannsystemer, skumsystemer og trykkluftskumsystemer krever årlig obligatorisk testing. Siden disse åpne slokkingssystemene er primærhelsetjenesten i tilfelle brann, er testing det en absolutt nødvendighet for både mennesker og utstyr (og miljø).

Testing

av oversvømmelsessystemer på en jevnlig måte forårsaker en rekke problemer og vanskeligheter
 1. Det er en veldig tidkrevende prosess;
 2. Flodtesting er en kostbar virksomhet;
 3. Våt testing forårsaker korrosjon og / eller saltskorping og vekst av organismer i strømningsrør og dyser;
 4. Spredning av sjøvann over hele produksjonsanlegget er en fare for det dyre prosessutstyret;
 5. Overskuddet av avløpsvann vil oversvømme sumptankene;
 6. Under testingen vil produksjonsprosessen av olje og gass stoppe.

Den patenterte Dry Deluge-testen fra SIRON Fire Protection Services eliminerer mange av de vanlige problemene. Den bruker trykkrøyk i stedet for sjøvann. Eventuelle strømningsproblemer i rør og dyser vil bli påvist og kan etableres på en enkel og kostnadsreduserende måte.

SIRON Fire Protection Services vil bringe en fullt utstyrt container ombord på plattformen. Denne arbeidsplattformen inneholder sin egen uavhengige vakuumkompressor, Dry Deluge Test-anlegget og verktøy og utstyr for øyeblikkelig reparasjon av oversvømmelsessystemet.

Fordeler

av SIRON Dry Deluge Test
 1. Segmentert testing av oversvømmelsessystemet resulterer i bare mindre forstyrrelser i driftsprosessen;
 2. Lekkasje av strømningsrør er lettere å få øye på;
 3. Restvann fra tidligere tester vil bli blåst ut av syndevannssystemet;
 4. Ingen sjøvann spruter på dyrt prosessutstyr;
 5. Sumpetanker vil ikke renne over på grunn av ekstra avfall;
 6. Forberedelse for tørrflodtesting er betydelig kortere og billigere enn med våte tester;
 7. Ingen ny korrosjon vil vokse i strømningsrør og dyser;
 8. Ingen nye saltskorpe vil dannes inne i strømningsrør og dyser;
 9. Ingen ny organisme som f.eks. skjell vil trives i strømningsrør.

Gå til Dry Deluge Testing-siden for mer detaljert informasjon.

Gå til Dry Deluge Testing-siden

Bruksområder

Det finnes ingen begrensninger for hvor stort anlegg vi kan teste. Faktisk,
så er det største anlegget vi har testet lokalisert i Norge, og det hadde over 1000 dyser.

Offshore Transformatorstasjon

SIRON Dry Deluge Testing eliminerer alle disse risikoene og farene som er involvert om man bruker den tradisjonelle..

Lære mer

Gass og oljeplattformer

SIRON Dry Deluge Testing har vist seg å være den beste løsningen for flere av produksjonsplattformene offshore.

Lære mer

Ferger og Roroskip

Siron Dry Deluge Testing bruker en giftfri, miljøvennlig damp som blir pumpet gjennom systemet…

Lære mer

Besøk Bruksområder-siden for flere eksempler på tørrflodtesting på flodsystemer.

Gå til siden Bruksområder

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time