Blokkerte dyser oppdaget under
inspeksjon med en Dry Deluge Test

10 Desember, 2013

En grundig Dry Deluge Test ble gjennomført i den nederlandske Nordsjøen ved en plattform med sprinkleranlegg i karbonstål.
 
Mange dyser var blokkerte og i vår rapport ble alle blokkerte dyser markert på den skjematiske oversikten. Operatørens vedlikeholdsavdeling vil rense de blokkerte dysene og rørene.