Dry Deluge Test i et Atrium på
en Europeisk Flyplass

2 April, 2014

SIRON gjorde en Dry Deluge Test på en Europeisk flyplass i et atrium fordi en våttest ikke var mulig, og tredjeparten ønsket å se om alle rørene var åpne, at det ikke fantes noen lekkasje, og at dysene / sprutretningen var riktig.