Clearwater utfører tørrtest på FPSO / FLNG sprinkleranlegg anlegg i Singapore

24 Juli, 2017

Vår samarbeidspartner Clearwater fullførte denne uken, i Singapore, nok et suksessfullt utenlandsoppdrag med SIRON Dry Deluge Testing.

Totalt 2596 dyser ble testet på 12 sprinkleranlegg over 11 dager på en helt ny FPSO. Dry Deluge Testing er den eneste beviste feltmetoden som effektivt kan påvise om røropplegg og dyser er fri for blokkeringer, eller delvise blokkeringer, uten å ta i bruk brannvann.

Utstyret flys tilbake denne helgen for å bli klargjort for 2 nye prosjekter i den britiske atomkraftindustrien.