Med stor begeistring innførte Maersk Oil SIRON Dry Deluge Testing som sikkerhetsstandard

5 Februar, 2018

SIRON Dry Deluge Testing utførte en suksessfull pilottest på Halfdan B ved å bruke lavtrykksrøyk istedet for sjøvann.