SIRON Dry Deluge Testing og
Inspeksjon før idriftsettelse

5 Juni, 2012

SIRON Dry Deluge Testing og Inspeksjon før idriftsettelse. SIRON gjennomførte en Dry Deluge Test for å kvalitetssikre sprinkleranlegget før overdragelsen av en plattform fra Wintershall til Chevron.