FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Vår tekniske service avdeling har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene vi får (FAQ) så du kan tilegne deg informasjonen du trenger.

 

Hvordan kan jeg identifisere dyser som er skadet eller blokkert med Dry Deluge Testing?

Identifiseringen av skadde dyser ved bruk av dry deluge testing er nesten den samme som ved bruk av en våttest. Hvis en dyse er skadd, eller delvis blokkert, vil dennes spredemønster i en våttest, være ulikt det fra en uskadd dyse. Der en normal dyse har et perfekt sirkulært spredemønster, vil en skadd eller delvis blokkert dyse ha hull i denne sirkelen.

Selv om man med Dry Deluge Testing vil få ulikt spredemønster fra dysene, vil forskjellen mellom en normal og en ikke-fungerende dyse være enkel og rask å identifisere. Trykkluften vil også få en ikke-sirkulær dampkjegle. Under en test har man mulighet til å inspisere hver enkelt dyse på nært hold på slik at man kan studere dampmønsteret. Denne nære inspeksjonen gjør at man bedre kan skille mellom de skadde eller delvis blokkerte dysene fra de uskadde.

Våttester av sprinkleranlegg krever forholdsvis lang planleggingstid. Både testen i seg selv, samt opprydningsarbeidet i etterkant er veldig arbeidskrevende. Motsatt, krever ikke tørrtesting av sprinkleranlegg på langt nær like mye tid.

Både forberedelsene og testingen tar vesentlig kortere tid, og opprydningsarbeidet er minimalt fordi man ikke bruker (sjø)vann i testen. Hele plattformer kan bli testet i løpet av dager, istedenfor uker. Dermed vil man spare penger ved å ta i bruk Dry Deluge Testing.

SIRONs patenterte Dry Deluge Test er en metode for å teste sprinkleranlegg uten bruk av vann. Rester av brannvann fra tidligere (våt)tester, samt eksisterende korrosjon fjernes fra røropplegget. Sprinkleranleggets rør forblir tørre mens man tester og demper eksisterende korrosjon.

Etter testen, kan SIRON Deluge Services også behandle de indre rørene i hele anlegget med et miljøvennlig korrosjonsavstøtende middel. Denne filosofien om å “holde systemet så tørt som mulig, så lenge som mulig”, er med på å forebygge korrosjon i anlegget.

Fordi Dry Deluge Testing kan stilles inn til å teste bare visse deler av anlegget, er presset på selve operasjonen i produksjonsprosessen veldig lav, og fabrikken kan være i drift gjennom hele prosessen.

I tillegg, fører Dry Deluge Testen til at man går bort i fra kravet om å måtte dekke til og beskytte følsomme instrumenter og annet elektrisk utstyr. Intet brannvann blir spylt utover utstyr i drift. Noe som fjerner risikoen for uforutsette stanser grunnet vanninntrengning, både under og etter testingen.

Forberedelser for sprinkleranleggseiere er minimal. SIRON Deluge Services trenger kun en liten plass og en stikkontakt. Om arbeidets størrelse gjør det nødvendig, kan SIRON ta med seg sin egen verkstedscontainer til plattformen.

Denne arbeidsstasjonen er en 3 meter lang, offshore container som inneholder et komplett verksted for vedlikehold og oppgradering av sprinkleranlegg. Det inneholder også Dry Deluge Testing-utstyret.

Et av de forberedende trinnene er å teste lokalt installerte ild- eller røykvarslere ved å blåse dampen direkte på dem. Til nå, har ingen av varslerne blitt utløst av damp under en slik konfrontasjon.

En av klientene våre har fått utført uavhengig testing onshore av deres egne ild- og gassvarslere, ved bruk av vårt Dry Deluge Testing-utstyr. Disse testene viste ingen tegn til aktivering, selv om de ble utsatt for ganske tett damp.

Dokumenter

 

Her er SIRON Dry Deluge Testings fullstendig dokumentasjon.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt.

White Paper

Dry Deluge Testing 2018
Last ned PDF
siron dry deluge testing white paper 2018 cover faq

DNV ISO 9001

Sertifiseringer
siron fire protection dnv iso 9001
Last ned PDF
siron certificate iso 9001

DNV ISO 45001

Sertifiseringer
siron fire protection dnv iso 45001
Last ned PDF
siron certificate iso 45001

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time