Samarbeidspartnere

For å spre teknologien vår globalt leter vi etter samarbeidspartnere som er villige til, og som har mulighet til å lisensiere vår Dry Deluge
Testing-teknologi.

Potensielle samarbeidspartnere er aktører som driver med vedlikeholds-, reparasjons- og/eller inspeksjonsarbeid av åpne brannbekjempelsessystemer. De flest av disse systemene finnes i kjemi- og legemiddelsindustrien, i olje- og gassproduksjon, og i store tanker som inneholder brennbar væske, eller parker. 

Patent

Siden vi har lagt mye av både arbeid, tid og penger i å utvikle denne teknologien samt en veldig detaljert testmetodologi, har vi bestemt oss for å patentere denne.

Hovedmålet er å skape et globalt nettverk bestående av pålitelige og lisensierte samarbeidspartnere som kan tjene de ulike relevante industriene og sørge for å følge de samme høye standardene som SIRON holder.

Potensielle samarbeidspartnere må ha nok erfaring, drivkraft, ambisjoner og ha en sterk arbeidsmoral. De må også ha alle sertifiseringer som er nødvendige innenfor deres industri.

En typisk lisensavtale inneholder et fast gebyr, basert på omsetning, hvor SIRON stiller med nødvendig utstyr, og derfor krever et gebyr for leie av dette utstyret. Dette betyr at en lisensiert partner kan tilby tjenestene uten investeringsrisiko. Vanligivs blir lisensgebyret regnet ut på prosjektbasis, eller i det minste på halvårlig basis.

SIRON har en egen detaljert testprotokoll som er sertifisert for industrier både offshore og onshore. Videre, så tilbyr SIRON standard testrapporteringskjema med maler som er enkle å bruke, slik at du, som en lisensiert partner, kan presentere klare, og forståelige resultater for sluttbrukeren.

En lisens for vår teknologi kan være et flott tillegg til dine eksisterende vedlikeholdstjenester for sprinkleranlegg.

Vær så snill   Ring eller   E-post Antoon Buitenhuis om du har flere spørsmål.

Patent

Siden vi har lagt mye av både arbeid, tid og penger i å utvikle denne teknologien samt en veldig detaljert testmetodologi, har vi bestemt oss for å patentere denne.

Hovedmålet er å skape et globalt nettverk bestående av pålitelige og lisensierte samarbeidspartnere som kan tjene de ulike relevante industriene og sørge for å følge de samme høye standardene som SIRON holder.

Samarbeidspartnere

For å spre teknologien vår globalt leter vi etter samarbeidspartnere som er villige til, og som har mulighet til å lisensiere vår Dry Deluge
Testing-teknologi.

Potensielle samarbeidspartnere er aktører som driver med vedlikeholds-, reparasjons- og/eller inspeksjonsarbeid av åpne brannbekjempelsessystemer. De flest av disse systemene finnes i kjemi- og legemiddelsindustrien, i olje- og gassproduksjon, og i store tanker som inneholder brennbar væske, eller parker. 

Potensielle samarbeidspartnere må ha nok erfaring, drivkraft, ambisjoner og ha en sterk arbeidsmoral. De må også ha alle sertifiseringer som er nødvendige innenfor deres industri.

En typisk lisensavtale inneholder et fast gebyr, basert på omsetning, hvor SIRON stiller med nødvendig utstyr, og derfor krever et gebyr for leie av dette utstyret. Dette betyr at en lisensiert partner kan tilby tjenestene uten investeringsrisiko. Vanligivs blir lisensgebyret regnet ut på prosjektbasis, eller i det minste på halvårlig basis.

SIRON har en egen detaljert testprotokoll som er sertifisert for industrier både offshore og onshore. Videre, så tilbyr SIRON standard testrapporteringskjema med maler som er enkle å bruke, slik at du, som en lisensiert partner, kan presentere klare, og forståelige resultater for sluttbrukeren.

En lisens for vår teknologi kan være et flott tillegg til dine eksisterende vedlikeholdstjenester for sprinkleranlegg.

Vær så snill   Ring eller   E-post Antoon Buitenhuis om du har flere spørsmål.

Våre eksisterende partnere

siron dry deluge testing partner our existing partners semco maritime patent
siron dry deluge testing partner our existing partners clearwater fire solutions patent
siron dry deluge testing partner our existing partners total fire protection

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time