Prosjekter

Dry Deluge Testing er en operasjon som krever minimalt med plass. Typisk, så kan to operatører utføre en komplett test på ett enkelt skift. Nøyaktig timing vil være avhengig av størrelsen på sprinkleranlegget. Nødvendig utstyr for å utføre en test kan sendes på én enkel palle, og vil dermed ha et lite fotavtrykk på plattformen eller andre arbeidsflater.

Hvis testingen kombineres med vedlikehold av avløpssystemet eller avkalking og utvidelse av det eksisterende anlegget, vil en 3m container med et lite verksted, og en rekke av de mest brukte reservedelene og verktøyet bli sendt til stedet, noe som betyr at våre spesialiserte team er selvgående, og har minimal innvirkning på normale anleggsoperasjoner.

SIRON Service Container

SIRON Service Container inneholder et mobilt verksted med utstyr og de mest vanlige reservedelene og verktøyet. Krav til strømtilkobling er 110V, 240V eller 380V stikkontakt med minimum 5kW kapasitet.

siron dry deluge testing siron service container scope
siron dry deluge testing scope dry deluge testing machine scope

Dry Deluge Testing maskin

Den bærbare Dry Deluge Testing-maskinen er en svart ABS flykasse som måler 70x50x40 cm, og veier ca. 70 kg.

Flenser og Adaptere

Av annet tilleggsutstyr finnes et sett med slanger til å feste dampgeneratoren til anlegget, et sett med flenser og adaptere for ulike tilknytningspunkter, et lager med væske og i noen tilfeller en verktøykasse.

siron dry deluge testing scope flanges and adapters scope
siron dry deluge testing scope carbon steel pipe plugged due to corrosion scope

Karbonstålrør tett på grunn av korrosjon

Dry Deluge Testing holder alt røropplegg i karbonstål tørt, slik at man forebygger videre korrosjonsdannelse, og den eksisterende korrosjonsdannelsen dempes.

Sprinklersystem tett på grunn av blåskjell

Dry Deluge Testing forhindrer skjelldannelse i dysene.

siron dry deluge testing scope deluge system plugged due to mussels scope
siron dry deluge testing scope nozzle plugged due to salt crystals scope

Blokkerte dyser grunnet saltkrystallisasjon

Dry Deluge Testing forebygger saltkrystallisasjon på grunn av fraværet av sjøvann i selve testingen.

Anleggsrør i titan med blokkerte messingdyser grunnet galvanisk korrosjon

På grunn av fravær av vann, kan man unngå elektrolytisk korrosjon ved bruk av Dry Deluge Testing.

siron dry deluge testing scope titanium piping deluge system with brass scope
siron dry deluge testing scope elastopipe titanium nozzles plugged due to mussels scope

Selv fleksible vannrør og titandyser blir tilstoppet av blåskjell etter hyppig testing med sjøvann

Marin vekst vil bli redusert eller eliminert ved bruk av Dry Deluge Testing.

Dry Deluge Testing beskytter produksjonsutstyr mot korrosjon

Utstyrsbehandling og generelt vedlikehold blir værende i en forbedret tilstand grunnet fraværet av sjøsprøyt ved bruk av Dry Deluge Testing.

siron dry deluge testing scope protects processing equipment against corrosion scope
siron dry deluge testing scope wet testing the electrical system scope

Minimer våttesting for å unngå uforutsett produksjonsstans som følge av vanninntrengning i det elektriske systemet.

Kretskort, sikringsskap, instrumentering og annet elektrisk utstyr blir holdt tørre
med Dry Deluge Testing. Total tid man bruker på å teste reduseres da fravær av vanninntrengning fører til at kravet om beskyttelse faller bort, og man kutter kostnader.

Ikke nøl med å kontakte oss når som helst

Don’t hesitate tocontact us any time