Dry Deluge Testing

Waarom?

Op blussystemen moet men kunnen vertrouwen, zij moeten betrouwbaar functioneren. Hiervoor is regelmatige inspectie en onderhoud noodzakelijk. Daarnaast zorgen onderhoud en inspectie voor een langere levensduur. Bovendien zijn geregelde inspecties en testen van blussystemen wettelijk vereist.

Bij brand of explosie zijn de open blussystemen vaak het enige redmiddel. Hierbij zijn deze systemen cruciaal voor het veilig houden van vluchtroutes voor evacuatie. Als zodanig worden deze systemen als kritieke infrastructuur geclassificeerd.

Door deze open blussystemen te inspecteren en te onderhouden, kunnen we ervoor zorgen dat bij een ongewenste noodsituatie, deze blussystemen uw werknemers en productiemiddelen veilig kunnen houden.

Met regelmatig DryDelugeTesting wordt zowel de volledige functionaliteit van de blussystemen als de betrouwbaarheid van de beschermde installaties verbeterd. Het DryDelugeTesting vormt hierbij een integraal onderdeel van het algemene onderhoudsplan voor de veiligheid van de installatie.

Het DryDelugeTesting is inmiddels een in de praktijk bewezen technologie. Sinds 2010 hebben wij het DryDelugeTesting voortdurend verbeterd. Inmiddels zijn er een groot aantal operators overgestapt op onze manier van inspectie, en daar zijn we best wel trots op.

Voordelen

van de SIRON DryDelugeTesting

Het gepatenteerde DryDelugeTesting van SIRON Fire Protection Services biedt veel voordelen in vergelijking tot het traditionele nat-testen met zeewater.

 1. Aangezien er geen grote hoeveelheden zeewater worden gebruikt, is DryDelugeTesting veiliger voor de te beschermen systemen en
 2. DryDelugeTesting is aanzienlijk goedkoper dan het opzetten en uitvoeren van een volledige natte test.
 3. DryDelugeTesting kan worden uitgevoerd in beheersbare segmenten, zodat overige werkzaamheden ononderbroken verder kunnen gaan.
 4. De voorbereidingstijd die nodig is om het DryDelugeTesting op te zetten en voor te bereiden, is aanzienlijk korter dan de voorbereidingstijd voor een volledige natte test.
 5. Bij het uitvoeren van DryDelugeTesting kunnen lekken in leidingen nauwkeuriger worden geïdentificeerd.
 6. Bij een DryDelugeTesting wordt eventueel achtergebleven water, dat bij een natte test is achtergebleven, geïdentificeerd en verwijderd.
 7. Omdat er tijdens het DryDelugeTesten geen zeewater wordt gebruikt, blijven de apparatuur en installaties droog. Dit verlengt hun levensverwachting.
 8. Omdat er tijdens de test geen water wordt gebruikt, is het niet nodig, opvangtanks leeg te pompen en kan er geen testwater uit overgelopen systemen over boord raken.
 9. Er ontstaat minder zoutaanslag en minder corrosie in de leidingen en sproeikoppen, waardoor er minder verstoppingen.

Technologie

voor gebruik in vele industrieën

Meer dan 20 grote, wereldwijde spelers in de energiesector hebben onze DryDelugeTesting technologie toegepast en integraal in gebruik genomen.

Deze grote spelers zijn afkomstig uit verschillende energie-sectoren, waaronder: biomassabrandstof, windenergie, olie en gas, minerale brandstoffen en de nucleaire industrie. Daarnaast zijn eveneens andere grote industrieën zijn onze technologie inmiddels gaan gebruiken. Onder andere in de autoindustrie en in de transportsector is DryDelugeTesting succesvol toegepast.

Onze technologie is bovendien met succes toegepast in de bouw, met name in hoogbouw zoals in ziekenhuizen en in kantoorgebouwen. Deze gebouwen hebben meestal een ingang met een hoog plafond waarin een open blussysteem is geïnstalleerd. Hier biedt onze technologie een aantal vanzelfsprekende voordelen zoals met name het vermijden van het gebruik van water.

Hoe?

DryDelugeTesting gebruikt in plaats van zeewater mist, rook of lucht voorzien van een kleurstof die onder druk door het blussysteem wordt geleid om het blussysteem te testen.

Voor het DryDelugeTesting gelden een aantal specifieke criteria:

De gebruikte rook, mist of lucht  moet voldoende dicht en stabiel zijn, om de uittredende pluimen te kunnen inspecteren. Hierbij dient de impact op het milieu zo klein mogelijk te zijn.

De mist, rook of lucht voorzien van een kleurstof moet met voldoende druk en volume in het systeem worden geblazen, om alle sproeiers en leidingen in het gehele blussysteem te kunnen bereiken en zodoende het inspecteren mogelijk te maken.

Wij hebben hiermee inmiddels uitgebreide ervaring opgebouwd. In de loop van de tijd hebben wij talloze soorten operationele instellingen getest. Daarbij hebben we een optimale set aan werkbare parameters en procedures kunnen achterhalen. Met deze kennis kunnen we onze methode aan elke unieke locatie met zijn eigen unieke set van vereisten aanpassen.

Gewoonlijk wordt er vanaf de mist-, rook- of gekleurde lucht-generator een slang van 2 duim aangesloten op een verbindingspunt in het blussysteem, typisch benedenstrooms van de blusklep. De slang wordt hierbij via een terugslagklep aangesloten. Deze terugslagklep zorgt ervoor, dat het blussysteem tijdens het uitvoeren van de test ononderbroken volledig operationeel blijft.

De generator blaast de mist, rook of gekleurde lucht vervolgens -benedenstrooms van de blusklep- het blussysteem in, waarna het vervolgens door het distributieleidingwerk stroomt en uiteindelijk via de sproeikoppen het blussysteem weer uit stroomt.

De pluim van de uittredende mist, rook of gekleurde lucht wordt per sproeikop geïnspecteerd. Afwijkingen in de vorm van de pluim duiden op verstoppingen. Deze verstoppingen worden meestal door corrosie en/of andere deeltjes in het systeem veroorzaakt.

bij afwijkingen in de uittredende pluimen worden de betreffende sproeierkoppen en het leidingwerk bovenstrooms van de betreffende sproeikoppen met behulp van een draagbare borescope geïnspecteerd.

Op deze manier kunnen beschadigde en verstopte sproeikoppen snel en eenvoudig worden geïdentificeerd.

In het distributie netwerk van het blussysteem in on- en offshore installaties komen beschadigde en dichtgeslibde leidingen regelmatig voor. Deze beschadigingen en blokkades benadelen de werking van het blussysteem. Daarnaast hebben zij een negatieve invloed op de algehele hydraulische balans van het blussysteem.

Bij het DryDelugeTesting zijn de sproeikoppen relatief eenvoudig te inspecteren, omdat de mist, rook of gekleurde lucht onze inspecteurs in staat stelt om veilig en van dichtbij de te inspecteren sproeikoppen te observeren.

Wanneer de sproeikoppen te hoog zijn om visueel te worden geobserveerd, kunnen we alternatief een micro-drone met beelden in hoge resolutie gebruiken om de inspectie uit te voeren.

Bij een natte test is het van dicht bij observeren van de individuele sproeikoppen onmogelijk.

Gepatenteerde

technologie

Wij hebben sinds 2010 een grote hoeveelheid tijd, geld en moeite in het onderzoek en de ontwikkeling van het DryDelugeTesting gestoken. Om deze investeringen te kunnen terugverdienen, hebben we besloten om verschillende aspecten van ons systeem te patenteren.

Onze bedoeling hierbij is om licentiepartners over de hele wereld te vinden. Deze kunnen ons helpen bij het bedienen van industriële klanten. Hierbij kan een strikte servicekwaliteit worden gehandhaaft en tegelijkertijd helpt dit onze technologie verder vooruit.

Onze licentiepartners zijn typisch dienstverlenende bedrijven op het gebied van het onderhoud en het testen van industriële blussystemen.

Potentiële licentiepartners moeten een bewezen staat van dienst hebben van het testen van blussystemen bij hun klanten.

Lees meer informatie over licentiepartner worden

Onze diensten

Bij een project neemt SIRON Fire Protection Services alle materialen en machines mee. Bij offshore projecten worden de materialen en machines in een volledig uitgeruste onderhoudscontainer naar het platform of de productielocatie verscheept.

Deze container omvat zijn eigen onafhankelijke DryDelugeTesting-generatoren, gereedschappen en apparatuur voor de reparatie van het blussysteem. De container heeft doorgaans een kleine werkplaats en bevat enkele van de meest voorkomende reserveonderdelen, zoals hangers, klemmen, mondstukken, T-stukken, bochten/ellebogen, alles zowel in schedule 40 als schedule 80 en verder alle gereedschappen voor het monteren van buizen met schroefdraad.

Energiebehoeften
Onze machines in onze containerwerkplaatsen en onze mist-, rook-, of gekleurde-luchtgeneratoren hebben doorgaans een 230 Volt 20A (50/60Hz) aansluiting. Als er op locatie een afwijkende stroomvoorziening aanwezig is, zullen we apparatuur met hieraan aangepaste stroomvoorziening meenemen. We kunnen ons aanpassen aan alternatieve stroomvoorzieningssystemen als we ruim voor het verschepen van onze containers op de hoogte worden gebracht van de lokaal beschikbare voorzieningen.

Lokale footprint (Containers)
Onze containers hebben een footprint van 7,6 m2 (72 ft2) en een inhoud van 16 m3 (560 ft3) en zijn SIRON blauw geverfd.

Bedruimte
Op afgelegen locaties, b.v. offshore, hebben we wat bedruimte nodig voor ons team van technici (typisch bestaat een team uit 2 man).

NFPA

en conformiteit met regelgeving

DryDelugeTesting is een testmethode die voldoet aan de NFPA (2023)-regelgeving met betrekking tot het testen van open brandbestrijdingssystemen. Op grond van de NFPA-regelgeving en onder bepaalde omstandigheden mogen open brandbestrijdingssystemen met alternatieve methoden worden getest.

NFPA 25 (2023) paragraph 11.3.10.1.1:
Wanneer het testen een gevaarlijke toestand zou veroorzaken of in strijd zou zijn met lokale vereisten, moet een goedgekeurde alternatieve methode worden toegestaan.

De sproeipatronen van alle open sproeikoppen moeten worden geïnspecteerd (NFPA 25 (2023) paragraaf  10.3.3.3.1 en vergelijkbaar NFPA 25 (2023) paragraaf 11.3.10.2.7.1):

 1. om ervoor te zorgen dat sproeipatronen niet worden gehinderd verstopte sproeikoppen.
 2. om ervoor te zorgen dat de sproeikoppen correct zijn gericht.
 3. en om ervoor te zorgen dat er geen obstructies zijn, die verhinderen dat de sproeipatronen de te beschermen oppervlakken voldoende bereiken.

Als er verstoppingen optreden, moeten de leidingen en sproeikoppen worden gereinigd en moet het systeem daarna opnieuw worden getest.

Typische gevaarlijke omstandigheden worden gecreëerd wanneer het testwater zout bevat. Dit kan leiden tot onveilige of gevaarlijke situaties als het wordt gesproeid op elektrische apparatuur of op installaties die vatbaar zijn voor corrosie.

Lokale vereisten kunnen met standaard testen conflicteren, bijvoorbeeld wanneer een blussysteem in een atrium is geïnstalleerd. Hier kan niet met water worden getest vanwege de potentiele schade aan apparatuur, meubilair en administratiesystemen die binnen de betreffende faciliteit worden gebruikt. Hier kan het bevoegd gezag (AHJ) toestemming geven om uitsluitend met rook, mist of gekleurde lucht te testen in plaats van een natte test uit te voeren.

De filosofie achter de DryDelugeTest is dat de natte zijde, tot aan een van de afsluiters die zich achter de deluge-afsluiter bevinden, met water wordt getest. Dit is om goede pompprestaties en activering van de deluge-afsluiter te garanderen.

De rest van het systeem, de droge zijde vanaf deze afsluiter stroomafwaarts tot aan de open sproeierkoppen wordt droog, met rook, mist of gekleurde lucht getest.

Door deze twee testmethodologieën te implementeren, wordt het systeem volledig getest op zijn maximale bedrijfszekerheid.

Eerst worden de pompprestaties, de brand- en gasdetectie en de deluge-afsluiter-activering nat getest en wordt vervolgens het droge, open deel van het systeem integraal droog met rook, mist of gekleurde lucht getest.

Door deze twee tests in combinatie te gebruiken, kan een volledige operationele controle van het systeem worden uitgevoerd, waardoor het systeem kan worden onderhouden en gecertificeerd als goed functionerend. Hierbij kunnen meestal de perioden tussen natte achtereenvolgende testen worden verlengd, waarbij een volledige goedkeuring door regelgevende instanties kan worden afgegeven.

Siron Dry Deluge Testing voldoet ook aan de criteria van de volgende normen en regelgeving:

 1. NFPA 15 (2023) Chapters 6, 10, 12
 2. NFPA 25 (2023) Chapters 8, 10, 11, 13, 14
 3. FM Global Datasheets 2-81 (version 1-2023), chapters 2.3, 2.4, 2.5.1, 2.5.3, 2.9, 3.1, tables 2c, 7 and 12
 4. Norsok S-001-Technical Safety (version 2021), chapter 21.4.4
 5. Europese Commissie – The Offshore Installations (Offshore Safety Directive) (Safety Case etc.) Regulations (2013)
 6. Water deluge systems: Testing and performance measurements – UK HSE Guidance Offshore Information Sheet No. 1/2010
 7. API Recommended Practice 14G Fourth Edition, April 2007 – Section 7.4 Deluge and Sprinkler Systems.

Andere systemen

Blussystemen, watersproeisystemen, watermistsystemen, schuimsystemen en perslucht-schuimsystemen moeten jaarlijks worden getest volgens de lokale wettelijke vereisten.

SIRON DryDelugeTesting kan alle bovenstaande systemen met succes testen terwijl ze voldoen aan de NFPA 25 of een ander regelgevend testkader.

Regelmatige testmethode

Normaal gesproken worden blussystemen jaarlijks met water getest, vaak is dat zeewater. Hierdoor veroorzaken deze routinematige natte blustests veel onvoorziene problemen, evenals risico’s voor het personeel.

Zeewaternevel

Zeewaternevel die ontstaat bij testen vormt een gevaar voor de kostbare procesapparatuur en veel platformactiviteiten zullen tijdens het testen worden verstoord, het nat testen veroorzaakt:
 1. Groei van MIC (microbiologisch veroorzaakte corrosie)
 2. Corrosie en de vorming van zoutkristallen in de leidingen en de sproeikoppen
 3. Verstoppingen van leidingen en sproeikoppen
 4. Overmatige bluswaterafvoer kan opvangbakken en/of afvoertanks doen overstromen
 5. Bevriezing van bluswater kan in arctische omstandigheden een aanzienlijk gevaar voor operators vormen
 6. Risico op ongepland productieverlies en productiestops door binnendringend water
 7. Verergering van bestaande corrosie, met name in koolstofstalen systemen.

 

Verstoppingen in de sproeikop

Sproeikoppen kunnen verstoppen, bijvoorbeeld door een stukje schelp van een mossel. Dit leidt tot een verstoord sproeipatroon, in plaats van een volledige sproeipatroon. Dit verstoorde sproeipatroon kan worden waargenomen bij het testen met zowel water als rook, mist of gekleurde lucht.

siron dry deluge testing regluar testing method blockages inside spray nozzle
siron dry deluge testing regluar testing method blockages due to corrosion scaling

Verstoppingen door corrosieaanslag

Losgekomen corrosie, zoals in de afbeelding wordt getoond, leidde tot een volledig geblokkeerde sproeikop. Tijdens het testen was hierbij geen zichtbare rookpluim te zien. Elke extra natte blustest met zout water zal het probleem van de vorming van corrosie verergeren. Het is een contraproductief proces dat het veiligheidssysteem bij elke natte test minder veilig maakt.

Waterbescherming verplicht

Bij het testen met water ontstaat een grote hoeveelheid zoutwaternevel, die elektrische apparatuur, aansluitdozen en SCADA-systemen kan binnendringen en aantasten.

Daarom is het in het Verenigd Koningkrijk verplicht om op alle aansluitdozen een bescherming tegen het binnendringen van water aan te brengen. Dit kan mogelijk leiden tot een wekenlange extra voorbereidingstijd en ook tot hogere kosten.

siron dry deluge testing scope wet testing the electrical system scope

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time