FAQ (Veelgestelde vragen)

Onze technische dienst heeft een lijst met veelgestelde vragen samengesteld om u te helpen de informatie te krijgen die u nodig hebt.

 

Hoe kan ik sprinklers identificeren die beschadigd of geblokkeerd zijn door middel van Dry Deluge Testing?

Opsporen van beschadigde mondstukken met behulp van Dry Deluge Testing is bijna hetzelfde als tijdens een natte test. Als een sprinklers beschadigd of gedeeltelijk verstopt is, zal het spuitpatroon in een natte testomgeving afwijken van dat van een niet geblokkeerde sprinklers. Waar een normale sprinkler een perfect cirkelvormig spuitpatroon heeft, zal een beschadigde of gedeeltelijk verstopte sprinkler gaten in deze cirkel vertonen. Hoewel met Dry Deluge Testing de sprinklers verschillende sproeipatronen zullen vertonen, kan het onderscheid tussen normale en niet-presterende sproeiers eenvoudig en efficiënt worden vastgesteld.

De damp onder druk zal ook een niet-cirkelvormige damp vertonen. Tijdens een test kunt u elk mondstuk van enkele centimeters dichtbij inspecteren om het uittredende damppatroon te bestuderen. Deze close-up inspectie leidt tot een betere identificatie van de beschadigde en gedeeltelijk verstopte sprinklers van de vrij stromende sprinklers.

Natte testen vergen een aanzienlijke hoeveelheid tijd om voor te bereiden. De testen zelf en de opruiming achteraf zijn erg arbeidsintensief. Dry Deluge Testing daarentegen zijn veel minder tijdrovend. Voorbereiding en testen zijn aanzienlijk korter en de sanering is minimaal omdat er tijdens het testen geen (zee)water wordt gebruikt. Volledige platformen kunnen in slechts een paar dagen in plaats van weken worden getest. Als gevolg bespaar je door middel van Dry Deluge Testing geld.

De gepatenteerde Droge Blus Test van SIRON is een methode om blussystemen te testen zonder gebruik van water. Resterend bluswater van eerdere (natte) testen met bestaande corrosie wordt uit het leidingwerk verwijderd. Blusleidingen blijven droog tijdens het testen om corrosie te verminderen.

Na het testen kan SIRON Blus Diensten de leidingen door het gehele blussysteem aanvullend coaten met een milieuvriendelijke corrosieremmer. Deze filosofie “het systeem zo lang mogelijk zo droog mogelijk houden” voorkomt de vorming van corrosie in het systeem aanzienlijk.

Aangezien Dry Deluge Testing kunnen worden uitgevoerd in opgesplitste delen van het blussysteem, is de impact op de werking in het productieproces erg laag en kan de installatie gedurende het hele proces in productie blijven. Bovendien voorkomen Dry Deluge Testing het binnendringen van water op gevoelige instrumenten en elektrische apparatuur.

Voorbereiding voor eigenaren van een blussysteem is minimaal. SIRON Blus Diensten heeft slechts een kleine ruimte en een stopcontact nodig. Indien de omvang van het werk dit vereist, brengt SIRON een eigen werkplaatscontainer naar het platform. Dit werkstation is een 10ft. offshore container met daarin een complete werkplaats voor onderhoud en vervanging van blussystemen en de Droge Blus Test-apparatuur.

Een van de voorbereidende stappen is het testen van lokaal geïnstalleerde vlam- of rookmelders door onze damp er direct op te blazen. Tot nu toe is geen van de detectoren geactiveerd terwijl ze werden geconfronteerd met onze damp. Een van onze klanten heeft onafhankelijke onshore-tests laten uitvoeren op hun eigen type brand- en gasdetectoren met behulp van onze Droge Blus Test-apparatuur en deze tests toonden aan dat ze niet geactiveerd werden, zelfs wanneer ze werden blootgesteld aan een zeer hoge dampdichtheid.

Documenten

 

Hier zijn de volledige documenten van SIRON Dry Deluge Testing.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

White Paper

Dry Deluge Testing 2018
Download PDF
siron dry deluge testing white paper 2018 cover faq

DNV ISO 9001

Certificaat
siron fire protection dnv iso 9001
Download PDF
siron certificate iso 9001

DNV ISO 45001

Certificaat
siron fire protection dnv iso 45001
Download PDF
siron certificate iso 45001

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time