Richtlijnen

siron dry deluge testing guidelines hse logo

HSE

De SIRON DryDelugeTesting technologie voldoet aan de HSE-sectie 10.2.1.4 en maakt het mogelijk om andere onderhoudsintervallen in te stellen afhankelijk van de resultaten van visuele inspectie en operationele tests (Arbo-onderzoeksrapport RR1046).

siron dry deluge testing guidelines norsok logo

NORSOK standard

SIRON DryDelugeTesting is ook in overeenstemming met de NORSOK-normen; als het volledige nat testen van het blussysteem, dat zeewaterbestendige materialen omvat, twee onafhankelijke succesvolle resultaten oplevert, kan het interval tussen nat testen worden verlengd tot maximaal zes jaar (Norwegian Oil and Gas aanbevolen richtlijnen #075 voor op water gebaseerde brandbestrijdingssystemen).

siron dry deluge testing guidelines nfpa logo

NFPA

SIRON DryDelugeTesting is ook in overeenstemming met de volgende NFPA-normen.

NFPA 25 (2023) Paragraaf 11.3.10.1.1:
Waar het uit het systeem uittredend blusmiddel een gevaarlijke toestand zou veroorzaken of in strijd zou zijn met lokale vereisten, moet een goedgekeurde alternatieve methode worden toegestaan.

Bij het testen met een alternatieve methode moeten de sproeikoppen altijd worden gecontroleerd op:

NFPA 25 (2023) Paragraaf 11.3.10.2.7.1:
De sproeipatronen van alle sproeikoppen moeten worden geobserveerd om ervoor te zorgen dat het sproeipatroon niet wordt belemmerd, dat de sproeikoppen correct zijn geplaatst en dat obstructies het sproeipatroon niet hinderen.

NFPA 25 (2023) Paragraaf 11.3.10.2.7.2:
Als er zich verstoppingen voordoen, moeten de leidingen en sproeikoppen worden gereinigd en moet het systeem opnieuw worden getest.

siron dry deluge testing bureau veritas guidelines

Gewaarmerkt door Bureau Veritas

Met een certificaat is bevestigd, dat de werking van de SIRON DryDelugeTesting technologie binnen het raamwerk valt, zoals dat is voorgeschreven door de NFPA. Dit certificaat is afgegeven door Bureau Veritas (met de hierin gebruikte term “de dampopwekkingseenheid” wordt de gepatenteerde SIRON mist-, rook- of gekleurde luchtgenerator bedoeld):

Certificaat Nr. 15ABD11103 Rev. 0

In het Clearwater-certificaat schrijft Bureau Veritas:
De SIRON 240v dampopwekkingseenheid is geschikt voor het beoogde doel en indien gebruikt volgens QA 021 Rev 01 – Prestatienorm voor het droog testen van blussystemen met gebruik van de SIRON 240v dampopwekkingseenheid.

Het inspectierapport van Bureau Veritas 15ABD11049 Rev A staat ook het gebruik van de SIRON 110v dampopwekkingseenheid toe, zolang de unit wordt bediend volgens QA 021 Rev 01.

Het correct gebruik van de gepatenteerde SIRON rook, mist of gekleurde luchtgenerator zal de volgende storingen in open blussystemen identificeren

siron dry deluge testing bureau veritas Partial deluge nozzle blockage guidelines

Gedeeltelijke verstopping van een sproeikop

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge nozzle blockage guidelines

Gedeeltelijke verstopping van een sproeikop

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge pipework blockage guidelines

Volledige verstopte van een blusleidingen

siron dry deluge testing bureau veritas damaged Partial deluge pipework blockage guidelines

Gedeeltelijk verstopte van een blusleidingen

siron dry deluge testing bureau veritas damaged deluge nozzle guidelines

Beschadigde sproeikop

siron dry deluge testing guidelines water traps in low points of pipe work guidelines

Het ontbreken van Drainage-openingen in lage delen van leidingsysteem

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time