Richtlijnen

siron dry deluge testing guidelines hse logo

HSE

SIRON Dry Deluge Testing technologie voldoet aan de HSE-sectie 10.2.1.4 en maakt het mogelijk om andere onderhoudsintervallen in te stellen afhankelijk van de resultaten van visuele inspectie en operationele tests (Arbo-onderzoeksrapport RR1046).

siron dry deluge testing guidelines norsok logo

NORSOK standard

SIRON Dry Deluge Testing is ook in overeenstemming met de NORSOK-normen; als intervallen voor volledige natte testen van faciliteiten in zeewaterbestendige materialen twee onafhankelijke succesvolle resultaten opleveren, kan de interval worden verlengd tot maximaal zes jaar (Norwegian Oil and Gas aanbevolen richtlijnen #075 voor op water gebaseerde brandbestrijdingssystemen).

siron dry deluge testing guidelines nfpa logo

NFPA

Dry Deluge Testing zijn ook in overeenstemming met de volgende NFPA-normen.

NFPA 25 Paragraaf 11.3.2.3
Waar afvoer uit het systeem een gevaarlijke toestand zou veroorzaken of in strijd zou zijn met lokale vereisten, moet een goedgekeurde alternatieve methode worden toegestaan.

Bij het testen ope en alternatieve methode moeten sproeiers altijd worden gecontroleerd op:

NFPA 25 Paragraaf 11.3.2.6.1
De ontladingspatronen van alle sproeiers moeten worden geobserveerd om ervoor te zorgen dat patronen niet worden belemmerd; dat afvoeringen correct zijn geplaatst en dat; obstructies de afvoer niet verhinderen.

NFPA 25 Paragraaf 11.3.2.6.2
Als er zich verstoppingen voordoen, moeten de leidingen en afvoeringen worden gereinigd en het systeem opnieuw worden getest.

siron dry deluge testing bureau veritas guidelines

Gewaarmerkt door Bureau Veritas

De technologie van de SIRON Droge Blus Testen is bekroond met een certificaat over zijn prestaties zoals voorgeschreven door de NFPA. Dit certificaat is afgegeven door Bureau Veritas (Met de term “de dampopwekkingseenheid” de gepatenteerde SIRON rookgenerator bedoeld):

Certificaat Nr. 15ABD11103 Rev. 0

In het Clearwater-certificaat schrijft Bureau Veritas:
De SIRON 240v dampopwekkingseenheid is geschikt voor het beoogde doel en indien gebruikt volgens QA 021 Rev 01 – Prestatienorm voor het droog testen van blussystemen met gebruik van de SIRON 240v dampopwekkingseenheid.

Het inspectierapport van Bureau Veritas 15ABD11049 Rev A staat ook het gebruik van de SIRON 110v dampopwekkingseenheid toe, zolang de unit wordt bediend volgens QA 021 Rev 01.

Correct gebruik van de gepatenteerde SIRON rookgenerator zal de volgende storingen voor overstromingen identificeren

siron dry deluge testing bureau veritas Partial deluge nozzle blockage guidelines

Gedeeltelijke verstopping van een sprinkler

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge nozzle blockage guidelines

Gedeeltelijke verstopping van een sprinkler

siron dry deluge testing bureau veritas Full deluge pipework blockage guidelines

Volledige verstopte blusleidingen

siron dry deluge testing bureau veritas damaged Partial deluge pipework blockage guidelines

Gedeeltelijk verstopte blusleidingen

siron dry deluge testing bureau veritas damaged deluge nozzle guidelines

Beschadigde sprinkler

siron dry deluge testing guidelines water traps in low points of pipe work guidelines

Wateropvangpunten in lage delen van leidingsysteem

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time