Toepassingen

Sinds de introductie in 2010 is het DryDelugeTesting uitgevoerd op blussystemen in Noordwest-Europa en Azië, zowel on- als offshore. Er is geen limiet aan de grootte van het systeem dat we kunnen testen. Het grootste systeem dat is getest, is in Noorwegen en omvat meer dan 1000 sproeikoppen.

Voorbeelden zijn:

Offshore gas- en olieplatformen

Volledig functionele blussystemen zijn essentieel voor de veiligheid op offshore gas- en olieproductieplatformen. Tot nu toe werd het verplichte jaarlijkse testen meestal uitgevoerd met zeewater. Dit veroorzaakt echter veel problemen zoals de vorming van corrosie en de groei van organismen in het systeem. Bovendien kan dit bij vorst leiden tot bevroren segmenten, waardoor hele secties van het platform onbeschermd geraken.

SIRON DryDelugeTesting is bewezen de best mogelijke oplossing voor het testen van blussystemen op gas- en olieproducerende offshore-platformen.

Offshore Wind Substation

Op een offshore wind-substation bevinden zich transformatorsets en hoogspanningsapparatuur, die met behulp van een brandblussysteem moeten worden beschermd. Het spreekt voor zich, dat het hierbij zeer gevaarlijk kan zijn om water, laat staan zeewater te gebruiken om te testen. Om die reden is het gebruikelijk om de blus- of open schuimsystemen in deze installaties niet te testen.

SIRON DryDelugeTesting vermijdt de risico’s en gevaren, die optreden bij het testen van blussystemen met behulp van de traditionele natte testmethode. Tests hebben hun waarde bewezen op een Noordzee-substation. Bij deze test werden er verschillende verstopte sproeikoppen gevonden. Hiermee is aangetoond, dat het zogenaamd “geen-testbeleid” een potentieel gevaar vormt.

Kerncentrales

Het testen van een blussysteem op de traditionele (natte) manier in kerncentrales is gevaarlijk, aangezien water en elektriciteit zich wederzijds niet verdragen.

Daarentegen blijkt het SIRON DryDelugeTesting een meer haalbare en efficiëntere manier van testen te zijn. DryDelugeTesting in kerncentrales is een groeiende markt, die begon in het Verenigd Koninkrijk, waar onze eerste tests zijn uitgevoerd.

Chemische installaties

In de chemische industrie levert het testen met water extra problemen op. Naast de bekende nadelen van het nat testen, is een bijkomend probleem de noodzakelijke stopzetting van het productieproces tijdens het testen.

SIRON DryDelugeTesting kan per segment van het blussysteem worden uitgevoerd, zodat de productie gedurende het gehele testproces kan blijven doorgaan. Doordat het binnendringen van water in de apparatuur wordt voorkomen, kan de productie tijdens het testen ononderbroken worden voortgezet.

Shutdowns zijn maar al te goed bekend vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn en de problemen die zich voordoen bij het opnieuw opstarten. Deze problemen kunnen nu door DryDelugeTesting worden geëlimineerd.

Atria in kantoren, utiliteitsgebouwen en openbare gebouwen

In Atria van kantoren en openbare gebouwen zijn vaak hoog aangebrachte, moeilijk bereikbare blussystemen toegepast. Deze blussystemen zijn moeilijk met water te testen. Geen enkel kantoor of openbare ruimte is namelijk ontworpen om met een grote hoeveelheid water te worden belast. Daarnaast moeten meubels en kantoorapparatuur worden opgeborgen, voordat een traditionele natte test kan worden uitgevoerd. De binnenkant van het gebouw moet daarbij worden ontruimd.

De mogelijke waterschade aan meubilair en aan het gebouw zijn een overtuigende reden waarom natte tests gewoonlijk niet worden uitgevoerd. SIRON DryDelugeTesting is in deze gevallen de meest efficiënte en veilige oplossing.

FPSO / FLNG

Op een bewegend of stilstaand vaartuig, zoals een FPSO of FLNG veroorzaken traditionele natte blustesten altijd verstoringen van de normale productie en procedures. Bovendien is het opvangen en opruimen van het bij een test vrijkomende testwater tijdrovend en lastig vanwege de beperkte ruimte op zee.

SIRON DryDelugeTesting is een milieuvriendelijk alternatief voor het nat testen, waarbij rekening wordt gehouden met de zeer beperkte capaciteit van de vuilwateropvangtanks op een schip. Omdat er tijdens het DryDelugeTesting geen water wordt toegepast, hoeft er ook geen water te worden opgevangen, daarna te worden verwerkt en/of te worden afgevoerd.

Veerboten en RoRo

Drenching Fire Protection Systems on Ro-Ro

Volgens de SOLAS-regelgeving moeten alle passagiersschepen vanaf 2010 over een deluge blusinstallatie, in dit geval een “drenchsystem” beschikken. In de zogenaamde “drenchroom” bevinden zich de afsluiters voor de afzonderlijke isolatiezones van dit blussysteem. De pomp staat meestal op een andere plaats – meestal niet in de drenchroom. De pomp wordt ofwel lokaal gestart, vanuit de drenchroom, of in sommige gevallen vanaf de brug. De kleppen worden echter over het algemeen handmatig bediend.


SIRON heeft DryDelugeTesting uitgevoerd op tal van deze deluge blussystemen op Ro-Ro-schepen over de hele wereld. In het geval van sterk gecorrodeerde of verstopte leidingen kan SIRON daarnaast een ontkalkings- en corrosieremmingsbehandeling bieden die commercieel veel aantrekkelijker is dan traditionele opties zoals het vervangen van het leidingwerk.

Brandbeveiligingssystemen op veerboten gebruiken zeewater als medium om branden te blussen. Hierbij wordt een zich aan boord bevindende brandbluspomp gebruikt. In een echte noodsituatie is het gebruik van zeewater een zeer effectieve en efficiënte manier om een ​​brand te bestrijden.

Echter, het gebruik van zeewater tijdens de jaarlijkse routinematige natte tests van de brandbeveiligingssystemen zal er op den duur toe leiden dat de leidingen gaan corroderen. De corrosie bouwt zich op, komt los en blokkeert vervolgens de weg van het bluswater. Daarnaast, zelfs wanneer aan de juiste schoonmaak- en onderhoudsvereisten wordt voldaan, zal het zoute water ook corrosie veroorzaken van de scheepsuitrusting en van het dek.

Het gebruik van mist, rook of gekleurde lucht in plaats van zout water voor ten minste enkele van de vereiste jaarlijkse sprinklertests zal de levensduur van het schip, van de uitrusting aan boord en van de blusleidingen aanzienlijk verlengen.

Een overeenkomstige oplossing wordt al in verschillende industrieën gebruikt, die zijn uitgerust met soortgelijke speciale deluge-brandbeveiligingssystemen. Specifieke voorbeelden zijn in kerncentrales, op offshore-productieplatformen, in afvalverwerkingscentrales en in raffinaderijen.

Siron DryDelugeTesting maakt gebruik van een niet-giftige, milieuvriendelijke mist, rook of gekleurde lucht, die stroomafwaarts van de blusklep door het systeem wordt geblazen. Dit elimineert de noodzaak om water te gebruiken als testmedium voor de routinematige tests. Door een DryDelugeTesting-protocol te implementeren, kunnen volledige brandbeveiligingssystemen worden getest, vanaf de bluskleppen tot aan de verst verwijderde sproeikop.

Het DryDelugeTesting kan geblokkeerde of gedeeltelijk geblokkeerde sproeikoppen, geblokkeerde of gedeeltelijk geblokkeerde leidingen en ook beschadigde sproeikoppen detecteren.

Het DryDelugeTesting voldoet aan de testcriteria van NFPA, NORSOK, UK HSE en is bij een derde partij, door Bureau Veritas onafhankelijk bevestigd als geschikt voor gebruik. SIRON DryDelugeTesting is in de Verenigde Staten door de Amerikaanse kustwacht, the United States Coast Guard geaccepteerd als een erkende testmethode. Hierdoor kunnen klanten de tijdsintervallen tussen natte blus testen verlengen.

Mijnbouw

In de mijnbouw is continue, effectieve ontwatering nodig voor veel ondergrondse en bovengrondse mijnen om de continue winning mogelijk te maken. De hoeveelheid water, die in meer of mindere hoeveelheden in de schachten en galerijen sijpelt, hangt af van de eigenschappen van het gesteente en de hoogte van de grondwaterspiegel. Indien het niet wordt verwijderd, zou het tot overstromingen kunnen leiden.

De wettelijk voorgeschreven jaarlijkse natte blus test van blussystemen wordt daarom niet altijd uitgevoerd. Hierdoor is het dus niet bekend of de leidingen en sproeikoppen van de blussystemen in een goede staat verkeren en in orde zijn om een ​​brand te kunnen beheersen.

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn cruciale vereisten om delfstoffen veilig en vlot te kunnen winnen, vooral ondergronds. De eisen die aan elk van de hierbij betrokken oplossingen worden gesteld, zijn hoog.

Siron DryDelugeTesting maakt gebruik van een niet-giftige, milieuvriendelijke mist, rook of gekleurde lucht die stroomafwaarts van de delugeklep door het systeem wordt geblazen. Dit elimineert de noodzaak om water te gebruiken als testmedium voor de gebruikelijke tests. Door een DryDelugeTesting-protocol te implementeren, kunnen complete brandbeveiligingssystemen worden getest, vanaf de bluskleppen tot aan de meest afgelegen sproeikop.

Met behulp van het DryDelugeTesting kunnen geblokkeerde of gedeeltelijk verstopte sproeikoppen, verstopte of gedeeltelijk geblokkeerde leidingen en ook beschadigde sproeikoppen worden gevonden. DryDelugeTesting voldoet aan de testcriteria van NFPA, NORSOK, UK HSE-testcriteria en is door Bureau Veritas als geschikt voor gebruik erkend.

Wegtunnels

Er zijn veel wegtunnels over de hele wereld die worden beschermd door een zogenaamd Fixed Fire Fighting Systems (FFFS). Door de jaren heen zijn er echter veel ongelukken in deze tunnels gebeurd. hierom kiezen steeds meer landen ervoor om hun autotunnels te beschermen met een FFFS. Net als bij alle andere brandbeveiligingssystemen moeten deze FFFS eveneens regelmatig worden getest en onderhouden.

Het regelmatig uitvoeren van natte blus testen in autotunnels is tijdrovend, vereist de inzet van meerdere medewerkers en brengt de sluiting van de tunnel voor een aantal dagen met zich mee. Door het SIRON DryDelugeTesting uit te voeren, kan de sluitingsduur van de tunnel aanzienlijk worden verkort. Hierbij kan toch worden geïnspecteerd of de systemen en zones in een juist werkende, veilige staat verkeren.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Don’t hesitate to
contact us any time