• siron dry deluge testing applications ferries and roro header
  • siron-dry-deluge-testing-applications-chemical-plants-header
  • siron-dry-deluge-testing-offshore-gas-oil-platforms-header-1
  • siron dry deluge testing applications mining header

Bruksområder

Siden den først ble introdusert i 2010, har Dry Deluge Testing blitt utført på sprinkleranlegg i hele Nordvest-Europa og Asia, både onshore og offshore. Det finnes ingen begrensninger for hvor stort anlegg vi kan teste. Faktisk, så er det største anlegget vi har testet lokalisert i Norge, og det hadde over 1000 dyser.

Eksempler:

siron-dry-deluge-testing-applications-offshore-gas-oil-platforms-thumb

Gass og oljeplattformer

Funksjonelle sprinkleranlegg er meget viktig på gassplattformer og -rigger. De årlige obligatoriske testene blir vanligvis utført med sjøvann. Dette fører til flere problemer...

 

siron-dry-deluge-testing-applications-offshore-substation-thumb

Offshore Transformatorstasjon

Et sprinkleranlegg, med eller uten vann, eller et skumanlegg som ikke fungerer skikkelig, kan utgjøre en stor risiko for både arbeidere og utstyr på en offshore tranformatorstasjon for vindmølleparker, samt for omgivelsene…

 

siron-dry-deluge-testing-applications-nuclear-power-plants-thumb

ATOMKRAFTVERK

Å teste et sprinkleranlegg på den tradisjonelle (våte) måten i et atomkraftverk er utfordrende siden vann og elektrisitet ikke “går sammen”. Derfor, har SIRON Dry Deluge Testing vist seg å være en...

 

siron-dry-deluge-testing-applications-chemical-plants-thumb

KJEMISKE ANLEGG

Innenfor den kjemiske anleggsindustrien, skaper sprinklertesting med vann ytterligere problemer. Bortsett fra de kjente ulempene med våttesting, er også den nødvendige arbeidsstansen enda et hinder.

 

siron-dry-deluge-testing-applications-atria-of-offices-thumb

Kontoratrium

Høythengende og utilgjengelige sprinkleranlegg, har vist seg svært vanskelig å teste ved bruk av vann. For eksempel i kontoratrium, eller andre steder hvor det finnes store folkemengder. Intet kontor eller offentlig område er...

 

FPSO

På et fartøy, enten i bevegelse eller stasjonært, slik som en FSPO vil en sprinklertest alltid skape avbrytelser i den vante arbeidsflyten. Fremfor alt, så er opprydning av testvann både arbeidskrevende og tidkrevende fordi...

 

siron dry deluge testing applications ferries and roro highlight

Ferger og Roroskip

Brannanlegg for ferger bruker sjøvann til å slukke branner ved hjelp av en brannpumpe. I en reell nødssituasjon er det å bruke sjøvann veldig effektivt og energisparend

 

siron dry deluge testing applications mining highlight

Gruvedrift

I gruvedrift, er effektiv lensing av vann en nødvendighet, for både underjordiske og åpne gruver, for å kunne tilrettelegge for fortsatt drift. Vannet som siver inn i aksler og gallerier...