• siron dry deluge testing applications ferries and roro header
siron dry deluge testing applications ferries and roro highlight

Ferger og Roroskip

Ferger og Roroskip - Brannanlegg for ferger bruker sjøvann til å slukke branner ved hjelp av en brannpumpe. I en reell nødssituasjon er det å bruke sjøvann en veldig effektiv og energisparende måte å slukke en brann på. Likevel: Det vil oppstå korrosjon i rørene, hvis man over tid velger å bruke sjøvann i den årlige våttesten av brannanlegget. Korrosjonen bygger seg opp og vil flake seg, og dermed havne i brannvannets strømningsbane. Dette vil etter hvert skape blokkeringer i dysene og når korrosjonen blir ille nok, kan det forårsake permanente skader hele røranlegget i seg selv. Selv med skikkelig rengjøring og oppfyllelse av kravene for vedlikehold, vil saltvann føre til korrosjonsdannelse på fartøyets infrastruktur og dekk.

Ved å bruke damp istedet for saltvann på bare noen få av de årlige testene, kan man vesentlig øke fartstiden til et fartøy, utstyret ombord, og sprinkleranlegget ved å redusere spruten av korrosjonsdannende sjøvann, sa representantene.

Lignende anlegg, forklarte han, er allerede tatt i bruk på steder hvor man også har særskilte krav til brannvern, så som atomkraftverk, oljerigger, og andre avfallshåndterende og -raffinerende aktiviteter.

Siron Dry Deluge Testing (DDT) bruker en giftfri, miljøvennlig damp som blir pumpet gjennom systemet nedstrøms fra sprinklerhodet. Dette tar bort kravet om å bruke vann som testmiddel ved rutinetesting. Ved å implementere en DDT protokoll, kan hele brannanlegg testes. Fra sprinklerhodene, og helt til dysen som er lengst borte. DDT kan oppdage blokkerte eller delvis blokkerte ventiler, røropplegg, samt skadde dyser. DDT tilfredsstiller testkrav fremsatt av NFPA, NORSOK, og UK HSE, og har også blitt vurdert av en uavhengigtredje part, og klarert for bruk av Bureau Veritas.

Ingen røyk uten: WSF vurderer vannfrie sprinklerltester

Røykutslipp, eller mangel på sådan, kan være til hjelp for nødetatene fra Washington State Ferries (WSF) under brannlokalisering...

Les mer fra Bain Bridge Review

Trenger du mer informasjon?

Kontakt oss direkte på telefonfor mer informasjon om Dry Deluge Testing på Ferger og Roroskip. Vår telefontjeneste er døgnåpen, så ikke nøl med å kontakte oss.
USA (832) 239-5351, AUS 08 9468 0400, UK 020 3287 2555, 
NL +31 53 750 30 44.

Du kan også fylle ut vårt kontaktskjema, og vi vil ringe deg så snart som mulig.

Finn ut mer om det anlegget som passer din installasjon best.