SIRON Dry Deluge Testing Maersk Deluge Testing systems without water

Maersk | SIRON Dry Deluge Testing utførte en suksessfull pilottest på Halfdan B ved å bruke lavtrykksrøyk istedet for sjøvann.