Samarbeidspartnere

For å spre teknologien vår globalt leter vi etter samarbeidspartnere som er villige til, og som har mulighet til å lisensiere vår Dry Deluge Testing-teknologi.

Potensielle samarbeidspartnere er aktører som driver med vedlikeholds-, reparasjons- og/eller inspeksjonsarbeid av åpne brannbekjempelsessystemer. De flest av disse systemene finnes i kjemi- og legemiddelsindustrien, i olje- og gassproduksjon, og i store tanker som inneholder brennbar væske, eller parker. Potensielle samarbeidspartnere må ha nok erfaring, drivkraft, ambisjoner og ha en sterk arbeidsmoral. De må også ha alle sertifiseringer som er nødvendige innenfor deres industri.

En typisk lisensavtale inneholder et fast gebyr, basert på omsetning, hvor SIRON stiller med nødvendig utstyr, og derfor krever et gebyr for leie av dette utstyret. Dette betyr at en lisensiert partner kan tilby tjenestene uten investeringsrisiko. Vanligivs blir lisensgebyret regnet ut på prosjektbasis, eller i det minste på halvårlig basis.

SIRON har en egen detaljert testprotokoll som er sertifisert for industrier både offshore og onshore. Videre, så tilbyr SIRON standard testrapporteringskjema med maler som er enkle å bruke, slik at du, som en lisensiert partner, kan presentere klare, og forståelige resultater for sluttbrukeren.

En lisens for vår teknologi kan være et flott tillegg til dine eksisterende vedlikeholdstjenester for sprinkleranlegg.

Send gjerne e-post antoon@drydelugetesting.com eller ring +31 6 43 06 68 86 Antoon Buitenhuis om du har flere spørsmål.