• siron-dry-deluge-testing-regular-testing-method-header

Vanlig Test Metode

Vanligvis blir sprinkleranlegg årlig testet med vann, og da veldig ofte brakkvann eller sjøvann. På grunn av dette, kan disse rutinemessige våttestene skape mange uforutsette komplikasjoner, så vel som risikoer for personalet gjennom hele prosessen.

Sjøsprut over en hel plattform er en stor fare for det kostbare produksjonsutstyret og mange plattformaktiviteter vil bli avbrutt under testen. Våttest forårsaker:

 

  • ●    Vekst av MIC (mikrobiologisk påvirket korrosjon;
  • ●    Korrosjon og saltkrystallisasjon i rør og dyser;
  • ●    Blokkeringer av rør og dyser;
  • ●    Overflødig utslipp av brannvann vil oversvømme septiktankene;
  • ●    Brannvann som fryser kan være svært farlig for under arktiske forhold;
  • ●    Fare for uforutsett kostnadstap og fabrikkstans på grunn av vanninntrengning
  • ●    Forverring av eksisterende korrosjon i karbonstålanlegg.
siron dry deluge testing regluar testing method blockages inside spray nozzle

Blokkeringer på innsiden av dysen forårsaket av en bit blåskjell førte til en halv spredesirkel (både med vann og damp) istedet for en full spredesirkel.
siron-dry-deluge-testing-regluar-testing-method-blockages-due-to-corrosion-scaling

Blokkeringer forårsaket av flaket korrosjon som fører til en helt blokkert dyse hvor ingen damp kunne komme ut. Hver eneste våttest av sprinkleranlegget utført med saltvann vil forverre korrosjonsproblemet ytterligere. Det er en kontraproduktiv prosesss og sikkerhetssystemet blir mindre sikkert ved å teste det med vann.

siron-dry-deluge-testing-regluar-testing-method-testing-with-water

Å teste med vann fører til et høyt volum av sjøsprøyt over alt elektrisk utstyr, koblingsbokser og SCADA systemer. I Storbritannia, er det et krav at man må installere vanninntrengningsbeskyttelse på alle koblingsbokser, noe som potensielt kan føre til ukelange forberedelser samt økte kostnader.

SIRON Patentert Dry Deluge Test

TESTING UTEN (SJØ)VANN FORHINDRER KORROSJON.

SIRON Offshore Services tilbyr en Dry Deluge Test. Korrosjon i røranlegg og på installasjoner infrastruktur er redusert på grunn av bruken av dampistedenfor korrosjonsdannende saltvann.